Advies en projectmanagement

Da's MAAP!

Over MAAP

MAAP is gespecialiseerd in het onderzoeken en oplossen van gebouwschades, en het onderzoeken van de algehele technische gebouwkwaliteit. Ook het regisseren van herstel- en (complexe) onderhoudsprojecten valt binnen de expertise.

MAAP richt zich specifiek op professionele gebouweigenaren, overheden en gebouwbeheerders die vraagstukken hebben op het gebied van specifieke gebreken, of complexe onderhoudsvraagstukken.

Da’s MAAP !

Gebouw gebreken

Lekkages, scheuren en verzakking van gebouwen. Direct al in de eerste jaren na de oplevering van een gebouw, of ineens na jarenlang ongestoord gebruik zijn er bepaalde gebreken. MAAP onderzoekt de oorzaak. Het kan zijn dat de aannemer kwalitatief onvoldoende werk heeft afgeleverd, of dat er sprake is van externe invloeden, zoals grondwaterstandswijzigingen of langsrijdend verkeer.

Een beoordeling van een gebrek wordt in de regel gevolgd door een hersteladvies. MAAP biedt meerwaarde door het hersteladvies om te zetten in een praktische werkomschrijving en marktpartijen te selecteren die de uitvoering op zich kunnen nemen. Door kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering van het werk wordt het beoogd eindresultaat gegarandeerd bereikt.

Haalbaarheids onderzoek

Sommige gebouwen hebben zoveel problemen dat de eigenaar of beheerder het overzicht verliest en zich afvraagt hoe groot de opgave nu precies is en of het misschien niet beter is om te kiezen voor sloop en nieuwbouw. 

MAAP voert in dat geval een haalbaarheidsonderzoek uit en onderbouwd en becijfert de verschillende scenario’s. Dit helpt de opdrachtgever om een afgewogen keuze te kunnen maken voor een bepaalde aanpak, inclusief onderbouwing naar de geldschieter.

Project management

In het verlengde van een inventarisatie of haalbaarheidsonderzoek moet een – renovatie-, herstel-, of onderhouds – project worden georganiseerd. Diverse disciplines komen bij elkaar: Bouwkunde, installatietechniek, bodem- en funderingstechniek, hydrologie, etc. 

MAAP kent veel specialisten en is gewend om met meerdere disciplines te schakelen en de verschillende deelopdrachten succesvol aan elkaar te rijgen tot 1 project. Vanaf het opstellen van de uitvraag, tot het aanbesteden en/of in bouwteam opzetten van de werkvoorbereiding. Tijdens het gehele project, tot en met de oplevering is MAAP betrokken om het beoogd resultaat en de kwaliteit daarvan te waarborgen.

Fundering schade

Speciale expertise van MAAP is gelegen in funderingsschade door bodeminvloeden. Door het uitvoeren van vele schadeonderzoeken door heel Nederland heeft MAAP op dit gebied een aardig “track-record” opgebouwd. Oorzaken liggen in klimaatverandering in algemene zin, bijvoorbeeld neerslagtekorten spelen een rol. Maar ook grondwateronttrekkingen (bijv. drinkwater, bouwput, industrieel) , of peilwijzigingen kunnen een rol spelen. 

MAAP onderzoekt, samen met ter zake deskundige bodemspecialisten / geohydrologen als vaste partner, de schade en mogelijke oorzaken.

Under construction

Kom in contact

Neem vrijblijvend contact op met MAAP! Ik sta altijd open voor overleg en denk graag mee. Samen formuleren we de vraagstelling van uw probleem of vraagstuk, waarna MAAP een gericht Plan van Aanpak en/of voorstel uitwerkt.

Telefoon

+31 (0)6 55 84 29 76

E-mail

mail@martienalblas.nl